• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

 

tel./whatsapp

+39 345/43.84.034 [italiano-enghlish] 

+34 625/25.74.33 [espanol]

 info@europehiphopmovement

6-10 january 2020 ZAGREB -CROATIA-

6. do 10. siječnja 2020. ZAGREB-HRVATSKA-

in collaboration with - u suradnji sa

LINE UP

JOHNNY STREET
italy
ART DIRECTOR
SLOBODANKA TINTOR
croatia
ART DIRECTOR
IGGY BOY
russia
BREAKING
TOP ROCK
HIP HOP
ISTVAN PALI
hungary
URBAN DANCE
XPERIMENTAL
MATASHA
slovakia
WAACKING
HOUSE

LOCATION

Rich of museums and churches, Zagreb, besides being an economic and industrial center, is also a capital of European culture. Very active and full of people during the day, Zagreb becomes even more fun during the night. Filled with pubs, bars and nightclubs, the city comes to life, becoming a center of entertainment for the very young that can liven up the evenings starting from the Bana Jelacica, the central square of Zagreb, which is also full of restaurants.
The evenings in Croatia are beautiful and can take several folds: from a meeting with musical groups in the old town or Stross Martre, to local folkloric folk on Lake Jarun. For those who want to wait for the dawn, Zagreb offers many night clubs to have fun! in this period you can experience the magic of the ADVENT OF ZAGREB, one of the best in Europe!
Bogat muzejima i crkvama, Zagreb je, osim što je ekonomsko i industrijsko središte, ujedno i glavni grad europske kulture. Vrlo aktivan i pun ljudi tijekom dana, Zagreb postaje još zabavniji tijekom noći. Grad ispunjen pubovima, barovima i noćnim klubovima grad oživljava, postaje središte zabave za vrlo mlade koji mogu oživjeti večeri počevši od Bana Jelacica, središnjeg zagrebačkog trga, koji je također prepun restorana.
Večeri u Hrvatskoj su lijepe i mogu potrajati nekoliko puta: od sastanka s glazbenim skupinama u starom gradu ili Stross Martreu, do domaće folklora na jezeru Jarun. Za one koji žele dočekati zoru, Zagreb nudi mnogo noćnih klubova za zabavu! u ovom periodu možete doživjeti čaroliju ADVENTA ZAGREBA, jednog od najboljih u Europi!

ACCOMODATION

The workshops will be held at: Dance Academy Zagreb, Josipa Pupacica 6, Zagreb. 
You can stay in cheap apartments (set the address of the dance school in booking.com and you will find various solutions in order of distance), or at the Hotel Delminivn (with agreed costs).
Appartment on booking.com from €17/day/person
Hotel Delminivs €40/b&b - €60/hb - €75/fb (price for day, for reservation send a email to: delminivm@hotel.delvinivm.hr)
Radionice će se održavati u: Dance Acdemy Zagreb, Josipa Pupacica 6, Zagreb.
Možete odsjesti u jeftinim apartmanima (adresu rezervacije škole plesa odredite na booking.com i pronaći ćete različita rješenja redoslijedom udaljenosti) ili u hotelu Delminivn (uz dogovorene troškove).
Apartman od €17/dan
Hotel Delminivs 40€/b&b - 60€/hb - 75€/fb (cijena za dan, za rezervaciju pošaljite e-mail na: delminivm@hotel.delvinivm.hr)

WORKSHOP

SENIOR CARD Minimum age: 14 years old .   Included:  12 workshop of 75 min.  

Price: €219 (by 15 october) . €229 (by 15 november) . €239 (from 15 december) . €249 (after 16 december)

JUNIOR CARD Maximum age: 13 years old .   Included:  12 workshop of 60 min.  

Price: €179 (by 15 october) . €189 (by 15 november) . €199 (from 15 december) . €209 (after 16 december)

SENIOR CARD Minimalna dob: 14 godina. Uključeno: 12 radionica od 75 min.

Cijena: 1630 HRK (do 15. listopada). 1700 HRK (do 15. studenog). 1780 HRK (od 15. prosinca). 1850 HRK  (nakon 16. prosinca)

 

JUNIOR CARD Maksimalna dob: 13 godina. Uključeno: 12 radionica od 60 min.

Cijena: 1330 HRK (do 15. listopada). 1400 HRK (do 15. studenog). 1480 HRK (od 15. prosinca). 1550 HRK   (nakon 16. prosinca)

-PROGRAM "TEACHER FOR FREE"  (the teacher with 6 students is entitled to a free card)

-All participants will receive a CERTIFICATE OF PARTECIPATION

-The member is not entitled, under any circumstances and for any reason, the refund of monies paid, such amounts are refundable only in the case of cancellation of the event by the organization

-PROGRAM "UČITELJ BESPLATNO" (učitelj sa 6 učenika ima pravo na besplatnu karticu)

-Svi sudionici dobit će POTVRDU o sudjelovanju

- Član nema ni pod kojim uvjetima i iz bilo kojeg razloga povrat povrata uplaćenih novčanih sredstava

GENERAL PROGRAM

Monday 6 January

13:00/14:00 check-in

14:00/19:15 workshops

 

Tuesday 7 January

9:30/12:00 workshops

12:00/14:00 lunch

14:00/19:15 workshops

 

Wednesday 8 January

9:30/12:00 workshops

12:00/14:00 lunch

14:00/19:15 workshops

21:00 battle

 

Thursday 9 January

9:30/12:00 workshops

12:00/14:00 lunch

14: 00/19: 15 workshops

21:00 battle

 

Friday 10 January

9:00/11:15 workshops

check out

Ponedjeljak 6. siječnja

13:00/14:00 prijava

14:00/19:15 radionica

 

Utorak, 7. siječnja

9:30/12:00 radionica

12:00/14:00 ručak

14:00/19:15 radionica

Srijeda, 8. siječnja

9:30/12:00 radionica

12:00/14:00 ručak

14:00/19:15 radionica

21:00 battle

Četvrtak, 9. siječnja

9:30/12:00 radionica

12:00/14:00 ručak

14:00/19:15 radionica

21:00 battle

Petak, 10. siječnja

9:00/11:15 radionica

provjeriti

SCHOLARSHIP

-Send a copy of your scholarship for receive a DISCOUNT CODE

(whatsapp +39 345-4384034 or europehiphopmovement@gmail.com)

-the scholarship are not cumulative

-the scholarship they can be convertedd into cash

-to ensure the quality of the event to the maximum number of members Scheduled for EACH card entries will be closed , Requests received AFTER a full house will not be Taken into consideration it can be replaced with other Awards Except Different Decision taken by the Governing of Our association

-Pošaljite kopiju svoje stipendije za primanje KODA POPUSTA

(whatsapp +39 345-4384034 ili europehiphopmovement@gmail.com)

- stipendije nisu kumulativne

- Stipendiju mogu pretvoriti u novac

- da bi se osigurao kvalitet događanja maksimalnom broju članova koji se planiraju za unose na EACH karticu zatvoriti, zahtjevi zaprimljeni NAKON što se puna kuća neće uzeti u obzir, mogu se zamijeniti drugim nagradama, osim drugačijim odlukama koje je donijela uprava Naše udruženje

BATTLE

-Coming soon...

-dolazi uskoro...

REGISTRATION

REGISTRATION PROCEDURE:

 

1-SUBSCRIBE by reserving your CARD by clicking HERE

 

2-WAIT FOR THE MAIL WITH REGISTRATION CONFIRMATION

 

3-PAY YOUR CARD 

 

PS: IF YOU HAVE A SCHOLARSHIP send (before registration) the scan of the same to europehiphopmovement@gmail.com and you will be notified of the discount code to use it or a photo via whatsapp at +39 345-4384034

 

For any questions or information, before registering, send us an email to

europehiphopmovement@gmail.com

POSTUPAK PRIJAVE:

1-PRIJAVITE se rezerviranjem svoje KARTICE klikom OVDJE

2-POČETITE POŠTU SA POTVRDOM REGISTRACIJE

3-PLAĆITE KARTICU

PS: AKO IMATE ŠKOLARSTVO, skeniranje istog pošaljite (prije registracije) na europehiphopmovement@gmail.com i bit ćete obaviješteni o kodu za popust da biste ga koristili ili fotografiji putem whatsapp-a na

+39 345-4384034

 

Za bilo kakva pitanja ili informacije prije registracije pošaljite nam e-poštu na

europehiphopmovement@gmail.com